H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Vertellingen voor gezinnen

Bijbelverhaal zondagsschool
De leiding van de zondagsscholen Jojada en Samuël missen de wekelijkse vertellingen en wij hopen jullie ook.
Daarom willen wij jullie wel graag over de Heere vertellen, ook nu wij jullie niet kunnen zien en spreken.
Net als anders willen wij een vertelling houden die jullie kunnen horen op de kerktelefoon en de scanner.
Luisteren jullie allemaal?
De vertellingen die we hopen te houden kunt u hier vinden
Elke zondagavond 19:00u

 

Uitzending verenigingen 2e pinksterdag
De Jeugdvereniging, Jeugdclubs en Zondagsscholen zijn voornemens om 2e pinksterdag een uitzending te verzorgen via de kerktelefoon en Internet.
Wij hopen een muzikaal gedeelte te verzorgen met Psalmen en gezangen, een vertelling en een gedicht te houden.
De aanvang is 19:00u
Wij hopen dat dit alles gezegend zal worden en bovenal tot eer van God zal zijn.

 

Voorlezen Bijbelverhaal en waargebeurd verhaal
Voor u en uw gezin zijn het bijzondere tijden. Vrij onverwachts is het dagelijks ritme van het naar
schoolgaan of het bezoeken van de peutergroep doorbroken en zijn de kinderen thuis. Om u te
helpen enige structuur aan te brengen in de ‘schooldagen’ wordt er om 9.00u een Bijbelverhaal
voorgelezen en om 13.15u een waargebeurd verhaal. Hiervoor mogen we gebruik maken van de
uitzendmogelijkheden van de Dorpskerk in Staphorst. U kunt thuis meeluisteren via
https://www.hhkstaphorst.nl/kerkelijk-leven/meeluisteren
Dit zal worden gedaan vanaf D.V. woensdag 18 maart tot en met maandag 6 april.
Geef dit bericht gerust door aan grootouder(s) of andere eenzamen, temeer omdat zij D.V. de
komende weken minder bezoek mogen ontvangen!

Voor kinderen en jongeren
Ook de HHJO, de jongerenorganisatie van de Hersteld Hervormde Kerk, heeft voor kinderen en jongeren de website aangepast op de huidige omstandigheden.
Deze pagina is hier te bekijken: https://www.hhjo.nl/corona

Voor alles geldt D.V.

Agenda