H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Aangepaste kerkdiensten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zien wij ons, als kerkenraad en kerkbestuur, helaas genoodzaakt om, in lijn met de landelijke kerk, de kerkdiensten te organiseren met enkel een afvaardiging van de kerkenraad, kerkbestuur, organist en kosters.
Dit betekent voor u dat u alleen thuis met elkaar verbonden kunnen zijn.

De kerkdiensten zijn daarom te volgen op de gebruikelijke tijden via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Via Internet zijn de diensten te volgen door hier te klikken
Hieronder kunt u de liturgie vinden om met de erediensten mee te kunnen leven en bidden.

Liturgie voor D.V. 24 mei 2020:

Ochtenddienst  Middagdienst
Ps. 108: 2 Ps. 68: 14
Ps. 132: 3, 4 en 9 Ps. 111: 2 en 5
Ps. 68: 9 Ps. 57: 2
Ps. 99: 1 Ps. 138: 4
Psalm. 68: 1 - 21 Filipp. 1: 1 - 11


Aangepaste collecten D.V.

Collecte rooster april 2020
05-04-20 Extra collecte HHK Evangelisatiewerk (diaconie)
10-04-20 Goede Vrijdag
12-04-20 1e Paasdag Extra collecte HHK Opleiding predikanten (diaconie)
13-04-20 2e Paasdag Extra collecte HHK Opleiding predikanten (diaconie)
19-04-20
26-04-20 Extra collecte Pastoraat (kerkvoogdij)

Collecte rooster mei 2020
03-05-20 Extra collecte HHK Fonds noodlijdende gemeenten en personen (diaconie)
10-05-20
17-05-20 Extra collecte gebouwen (kerkvoogdij)
21-05-20 Hemelvaartsdag: Extra collecte Woord en Daad (diaconie)
24-05-20 Extra collecte spaarfonds (kerkvoogdij)
31-05-20 Extra collecte HHK Zendingscollecte (diaconie)

Collecte juni 2020
01-06-20 Extra HHK Zendingscollecte (diaconie)

Agenda