H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Aangepaste kerkdiensten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zien wij ons, als kerkenraad en kerkbestuur, helaas genoodzaakt om, in lijn met de landelijke kerk, de kerkdiensten te organiseren met enkel een afvaardiging van de kerkenraad, kerkbestuur, organist en kosters.
Dit betekent voor u dat u alleen thuis met elkaar verbonden kunnen zijn.

De kerkdiensten zijn daarom te volgen op de gebruikelijke tijden via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Via Internet zijn de diensten te volgen door hier te klikken
In overleg met de PKN gemeente is besloten de tijden van de erediensten tijdelijk te wijzigen.
De ochtenddienst vangt aan om 11:00 en eindigt om 12:30.
De middagdienst vangt aan om 15:30 en eindigt om 17:00.
Hieronder kunt u de liturgie vinden om met de erediensten mee te kunnen leven en bidden.

Liturgie voor D.V. 5 augustus.

Avonddienst
Ps. 85: 1
Ps. 143: 10
Ps. 32: 1 en 4
Ps. 37: 17
Ps. 34: 11
Romeinen 8: 1 - 17


Aangepaste collecten D.V.

Collecte juni 2020
01-06-20 Extra collecte HHK Zendingscollecte (diaconie)
07-06-20 Extra collecte Pastoraat (kerkvoogdij)
14-06-20 Geen extra collecte 
21-06-20 Extra collecte Gebouwen (kerkvoogdij)
28-06-20 Geen extra collecte

Collecte juli 2020
05-07-20 Extra collecte Noodlijdende personen in eigen gemeente (diaconie)
12-07-20 Extra collecte Spaarfonds (kerkvoogdij)
19-07-20 Extra collecte Kooiveen (diaconie)
26-07-20 Geen extra collecte

Collecte augustus 2020
02-08-20 Extra collecte St. De Vluchtheuvel (diaconie)
05-08-20 Geen extra collecte
09-08-20 Extra collecte Pastoraat (kerkvoogdij)
16-08-20 Extra collecte Plaatselijk jeugdwerk (diaconie)
23-08-20 Geen extra collecte
30-08-20 Extra collecte Spaarfonds (kerkvoogdij)
31-08-20 Geen extra collecte

Agenda