H e r s t e l d   H e r v o r m d e   G e m e e n t e

D o o r n s p i j k   -   N u n s p e e t

Sacramenten

Bediening Heilige Doop en Heilig Avondmaal :

De Heilige Doop zal in 2019 worden bediend op:
13 januari, 17 maart, 5 mei, 7 juli, 15 september en 17 november.


Het Heilig Avondmaal zal in 2019 worden bediend op:
17 februari, 19 mei, 8 september en 15 december.

Voorafgaand aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt, is er een dienst van voorbereiding.
Tijdens de middagdienst, na de bediening van het Heilig Avondmaal, is er een dienst van nabetrachting en dankzegging.

Voor alle genoemde data geldt D.V.

 

Agenda